விவி மினரல், வைகுண்டராஜன், தாது மணல் என திட்டமிட்டு பிரச்சாரம் செய்தது உள்நோக்கம் கொண்டது

அளவிற்கு அதிகமான நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி எடுப்பதால் தான் நன்னீர் கிடைப்பதில்லை. உண்மையை வெளிக்கொணர்ந்த டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா. இதன் மூலம் தாது மணலுக்கும், வைகுண்டராஜன் மற்றும் விவி மினரல் நிறுவனத்திற்கும் எதிராக வேண்டும் என்றே ஊடகங்களாலும், போட்டியாளர்களாலும் பொய் பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது.

***********

Incursion of seawater into over-exploited aquifer robs ECR residents of fresh water

TNN | Mar 6, 2018, 01.57 PM IST
Incursion of seawater into over-exploited aquifer robs ECR residents of fresh water
CHENNAI: Excessive extraction of groundwater has stressed the aquifer running between Thiruvanmiyur and Muttukadu causing seawater intrusion in several residential pockets along East Coast Road.
The 20km-long southern coastal aquifer is a potential source of fresh water for local residents, but extraction of water from the interface zone, that comes below the fresh water zone, has made way for seawater. The result? Residents sinking borewells are drawing up saline water every day.Hydrogeologist J Saravanan said the aquifer was one of the healthiest in the suburbs. “But due to rapid urbanisation, groundwater is being extracted from the fresh water zone (and beyond). This aquifer runs parallel to the Buckingham Canal which carries only saline water. This could have probably led to seawater intrusion in several localities on the East Coast Road,” he said.

The aquifer is sandy in nature and gets replenished the during monsoon. “With the surface covered by concrete structures, the natural process of water recharge has been hindered,” Saravanan added.

Residents of East Coast Road said seawater intrusion affected the quality of groundwater. Reverse osmosis units have become common in many houses. Siva, president of Kapaleeswarar Nagar Residents Welfare Association at Neelankarai, said the total dissolved solids (TDS) in the groundwater have increased from 150 TDS to 800 TDS in the past five years in their locality. Siva said Metrowater too was drawing groundwater for supplying drinking in the neighbourhood. The association gets the water tested every month at a laboratory.

“We have already been hit by this over exploitation with all the 5000-odd residents in the area being forced to depend on water purifiers while using the groundwater,” he said.

Saravanan said water bodies along the East Coast Road should be conserved as they would act as a barrier against sea water intrusion. That will ensure that the groundwater gets recharged during monsoon, he said.

Source : https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/incursion-of-seawater-into-over-exploited-aquifer-robs-ecr-residents-of-fresh-water/articleshow/63177283.cms

 

 

விவி மினரல், வைகுண்டராஜன், தாது மணல் என செய்யப்பட்ட பொய் பிரச்சாரம் உடைந்தது.

போதிய மழை இருந்து நிலத்தடி நீர் நிரம்பினாலும் கூட தாது மணல் சுரங்கம் எதுவும் இல்லாத பகுதிகளிலும் நிலத்தடி நீர் உபயோகிக்க தகுதி அற்றது. அதே நேரத்தில் தாது மணல் சுரங்க பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இந்த செய்தி தாது மணலுக்கும், வைகுண்டராஜன் மற்றும் விவி மினரல் நிறுவனத்திற்கும் எதிராக உள்ள பொய் பிரச்சாரத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரவில்லையா!!!

*****************

Monsoon replenishes groundwater, but renders it unfit for consumption

TNN | Mar 6, 2018, 07.06 AM IST
Monsoon replenishes groundwater, but renders it unfit for consumption
CHENNAI: The northeast monsoon might replenish the city’s aquifers and bring relief to the residents till summer, but the rain seems to do little to improve the quality of groundwater.
A joint study by researchers from University of Madras and Anna University shows that after the monsoon, concentration of heavy metals like lead, iron, chromium, nickel, cobalt and manganese increases beyond acceptable limits in the water table in localities between Besant Nagar in Chennai and Sathankuppam in Kancheepuram district.

mu9

Researchers compared groundwater samples collected before and after monsoon with Bureau of Indian Standards (BIS) drinking water values and inferred that the contamination of groundwater was due to the dumping of industrial effluents and domestic waste which seep into the aquifers along with rainwater. According to BIS, if the quantity of any metal in water is beyond the acceptable limit, the water is rendered unfit for consumption.

“The groundwater is contaminated due to rapid urbanisation which results in increase in industrial effluents and dumping of domestic waste,” the study said, adding that the effluent discharge accumulates heavy metals in the soil initially and later moves to the aquifers when the rainwater percolates.

The study, published in Springer’s journal Applied Water Science in September 2017, was conducted in an area of 270sqkm along the Bay of Bengal and covered Thiruvanmiyur, Pallikaranai marshland, Sholinganallur, Kovalam and localities close to Buckingham Canal and Muttukadu backwater.

Researchers collected 30 samples of water from

wells and borewells, and studied the presence of eight metals. The levels of six metals were high. “The study area has been rapidly urbanised over the past few decades. This has deteriorated the condition of the aquifers,” the study said.

Experts said toxic elements present in dumped waste were capable of seeping into the groundwater depending on permeability of the soil. In areas like Pallikaranai, dumping of waste causes leachate (liquid that drains from a landfill) to penetrate surface water and later into the groundwater. “It is similar to how water in the percolation pit or recharge well slowly takes it to the groundwater and then recharges wells. The quality of groundwater depends on the quality of the surface run off,” said J Saravanan, consultant hydro-geologist, Rain Centre.

The study found that concentration of iron in the groundwater could be due to corrosion and leaching from pipes while lead concentration could be due to plumbing material like pipes that react to the alkaline water. Chromium comes from dumping of municipal waste, nickel from sewage and corrosion of nickel alloy material, cobalt due to leaching from solid waste and manganese from solid waste and automobile emission.

Doctors said consumption of water contaminated with such elements can cause several health problems. Lead could damage kidneys and cause hypertension, nickel could lead to loss of weight, damage the heart and liver, and manganese could cause permanent neurological disorders. Senior surgical gastroenterologist Dr S M Chandramohan said absorption of lead into the body could lead to acute abdominal pain called plumbism. “Usually when patients come with chronic abdominal pain, we will rule out other conditions before we conduct tests for lead content in the blood,” he said.

 

Foreign Companies hands in banning Ilmenite Export

Ilmenite Export was banned by some State and Central Government officials in the name of controlling illegal mining.  Very big companies of developed countries are involved in this Ban. Those who could not able to compete with Indian Companies in terms of quality and supply schedule , they use this illegal tactics to control Indian Export.  Already some people made complaints to the government to enquire about this.  But now the government is run by officials and upper cast people.  They don’t know about the pain of the employees. Thank to the media who bring the impact to light. One of the News published is given below.

Our objection mail send to Mongabay digital media about beach mineral industry

——— Forwarded message ———-
From: Pauldurai Perumal <president@beachminerals.org>
Date: Sat, Feb 10, 2018 at 12:10 PM
Subject: Objection to your article “Demand for sand leads to global ecological crisis” published on 8.2.18
To: mongabay@mongabay.com, maria@mongabay.com, editor@mongabay.com

Sir,

            This has reference to your article “Demand for sand leads to global ecological crisis” in your official website on 8th Feb 2018.

We register our objection for the above said news relating to Tamilnadu beach mineral mining.

In your article you have referred that, illegal beach sand mining for construction purpose.  Please note in India beach sand will not be used for construction purpose. But Industrial heavy mineral (beach minerals) are permitted to mine from the beach with proper mining lease granted by the State Govt., with the approval of the Central Govt., and with Coastal Regulation Zone (CRZ ) clearance  issued by Govt., of India and approved mining plan duly approved by Govt., of India.

 

The CRZ Clearance will be issued after detailed study of EIA and EMP reports prepared by the authorized agencies who are having accreditation from NABL, Govt., of India.  The Mining plans also can be prepared by the registered qualified person duly approved by Govt., of India. In addition to in India, Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines implemented Satellite Surveillance system to find out illegal mining. Hence there is no possibility for illegal mining. Before implementation of the above said system,  two companies by name Indian Garnet Sand Company and Southern Enterprises which are  associated with Ex-Central Minister Mr. Dhanuskodi Adithan involved in large scale illegal mining, the government take stringent action and determine their mining leases. By going through the article, we can understand that, it is based on the inputs from one Sandhya Ravishankar.

 

In fact, Sandhya Ravishankar is gang member who are threatening industrialist in a modern way and demand money. In Tamilnadu her title name is paid news reporter Sandhya Ravishakar. If we pay some money to prepare a story against a persons or a group she will perfectly do the same. Since she is a woman, our Indian law protect her.

 

They all are criminals.  Retired IAS officers and IPS officers also in the part of gang.  They will collect money and share among them. A small portion is spend to the fellow reporters and some digital shell media’s. Some printed media’s who did not receive any advertisement from VV Mineral group companies also joined with them. The officers who are in service also by misusing the power do some wrong. You can see the video available in http://www.beachminerals.org/video-home/   which will establish that, one district Collector has done wrong as per the advice of the Retd. IAS officer who is also a gang member. You can also find out the documents and complaint petition against the District Collector on the above said website.

A sizeable gang joined hands in spreading false stories against Tamilnadu Beach Mineral Industries. For this they get remuneration not only from other state competitors, but also from overseas competitors for Indian Beach Minerals.  This gang operates FOR MONEY  comprises of VVM competitor Daya Devadas, an ILLEGAL MINOR, and retired government officials like Ramanujam, IPS, Sundaram, IAS, Prof.Victor Rajamanickam and also some officers in power. Sandhya Ravisankar also one of the gang member. The above combo of rivals of VV Mineral with paid news writers Sandhya Ravishankar and more freelancers, brings up false allegations against VV Mineral. The ultimate motive is to spoil the fame of Mr. Vaikundarajan and to destroy his business and to prejudice the judiciary as well as Government against VV Mineral.  Sandhya’s Husband company delta4cast demand some contract in News-7 Tamil which belongs to VV Mineral Group company. Since Ravishankar demand was not complied, both husband and wife spread false stories in various ways. This personal enmity also one of the reason.

Sandhya Ravisankar has been continuously placing false allegations against VV Mineral, without any proof. Already Sandhya published a false news in the Economic Times, when we send reply they themselves accept that, the facts are not verified and published clarification available in http://www.southernmines.org/wp-content/uploads/2015/05/Economic-Times-Apologise-news.jpg

Lot of documents, evidences and reply to the wild allegations made by Sandhya and other shell medias for money all are available in the following links.

www.beachminerals.org

http://vvmemp.blogspot.in/

http://vetri3337.blogspot.in/

You can find out the same.

 

All the reported matters on “beach Mineral mining in Tamilnadu” in your article are absolutely farcical and bereft of truth in them.   All these reports are totally false and baseless.  The PIL writ petition is filed by one Victor Raja Manikam who is the employee of VV Mineral competitor Mr. Dhayadevadas. Since the writ petition is pending before the court, we don’t want to disclose more about the same. In fact, without environmental study and environmental management plan and public hearing, no environmental clearance can be granted.  So your article regarding beach sand mining is false. We have more than 10000 employees who are working in the beach mineral mining. No single employee or their family member were affected either kidney ailments or cancer or any other major disease until now. It is pertinent to point out here that no such ailments to the people living in the village adjoining to the mining area.  But for the money get for spreading the false news , the paid news reporter gang spread this false news. You know very well that kidney ailment is a common all over the world.

 

All the allegations levelled against the beach mineral industries were already leveled by paid news report Sandhya Gang. Competent officials make detailed enquiry and submit report refuting the allegations. All the report copies and the motive behind spreading this type of false news including the nexus among the gang members all are available in our official website www.beachminerals.org  in video form as well as documents.

 

In fact, in Tamilnadu except Govt., of India Company, Indian Rare Earths Limited (IREL) , all the private beach mineral mining lessees has obtained Coastal Regulation Zone (CRZ) Clearance from Govt., of India and other Govt., agencies.

 

For your information during 2004, Tsunami in Tamilnadu, except private mining lease area, Govt., company mining lease areas are affected. Particularly more than 400 people died in a Govt., Company mining lease area village Colachel of Kanyakumari District, as, their operation is without getting CRZ clearance.

 

Thanks to National Green Tribunal (NGT), which stayed the operations of all the beach mineral mining lessees without CRZ Clearance.

 

All over Tamilnadu total 61 beach mineral mining leases granted to private companies. Out of which five mining lease belongs to Southern Enterprises and Indian Garnet Sand Company were determined by Government for illegal mining of 3.9 million M.Tons. You can see the same from our website.

 

You have mentioned that, export is made after the stoppage of mining operation. Is there any restriction to export the existing royalty suffered minerals available with the lessees and reflected in the stock register prior to the stoppage?

 

Therefore, your report reflects the article cooked by paid news reporter Sandhya Ravishankar. A section of Medias are here to write against Tamilnadu private mining lessees for which they have get remuneration. If you go through our association website you can find out lot of information about the motive and nexus behind this false news spread against our members.

One of our member VV Mineral have filed two criminal cases against Sandhya Ravi Shankar for misreporting the facts, and it is still pending.  She also filed one civil case against VV Mineral, which is also still pending in the City civil court, Chennai.

Everybody knows that the work allotted to Sandhya Ravishankar is to make negative and false stories against Tamilnadu beach mineral industries particularly VV group companies and thereby prejudice the judiciary. Whenever there is a hearing in the High court, she will aptly publish a false story just to prejudice the judges and create undue influence on the judges by sending the link to them through twitter or through mail. This is what Sandhya are paid for and that is exactly what she has done so far.  We are very sad to inform you that, it is not right to publish a news against this beach mineral industry even without a cross verification with the concerned persons or our association.

 

Paid news reporter Sandhya Ravishankar husband also creating the fake stories and hand over the same to Malayalam media which are close to her husband.

 

Since the pending case will be listed for hearing in the High Court very near, she and her husband and other gang members make this publish through your digital media.

 

So Please go through the above said links and find out the real fact and motive about this people who are writing for money and publish our objection in your website.

 

Regards

N.Pauldurai @ Perumal

President

Copy of mail send to Ecologist for one adverse news published about Tamilnadu Beach Mineral Mining

From: Pauldurai Perumal <president@beachminerals.org>
Date: Fri, Feb 9, 2018 at 10:41 AM
Subject: Objection to your Article on 08.2.18 as “They stole the beach’ – the major mafia that almost nobody wants to talk about”
To: michael@emsm.org.uk, editor@theecologist.org, accounts@resurgence.org, members@resurgence.org

Sirs,

            This has reference to your article on 08.02.2018 as “They stole the beach’ – the major mafia that almost nobody wants to talk about”

              In your article you have referred lot of beaches. You mentioned about the beach mineral mining in Tamilnadu. One of the person mentioned by you is Mr. Ravi Shankar, who is non-other, but the husband of paid news reporter Mrs. Sandhya Ravi Shankar.  We send our objection relating to the news of beach mineral mining in Tamilnadu.

In fact, Sandhya Ravishankar is gang member who are threatening industrialist in a modern way and demand money. They all are criminals.  Retired IAS officers and IPS officers also in the part of gang.  They will collect money and share among them. A small portion is spend to the fellow reporters and some digital shell media’s. Some printed media’s who did not receive any advertisement from Mr.S.Vaikundarajan group companies also joined with them. The officers who are in service also by misusing the power do some wrong. You can see the video available in http://www.beachminerals.org/video-home/   which will establish that, one district Collector has done wrong as per the advice of the Retd. IAS officer who is also a gang member. You can also find out the documents and complaint petition against the District Collector on the above said website.

A sizeable gang joined hands and is continuously harassing VV Mineral and its owner Mr. Vaikundarajan. This gang operates FOR MONEY  comprises of VVM competitor Daya Devadas, an ILLEGAL MINOR, and retired government officials like Ramanujam, IPS, Sundaram, IAS, Prof.Victor Rajamanickam, Danuskodi Adithan, EX.Central Minister and also some officers in power. Sandhya Ravisankar joined this gang through her close friend Radhika, daughter of Sundaram. The above combo of rivals of VV Mineral with paid news writers Sandhya Ravishankar and more freelancers, brings up false allegations against VV Mineral. The ultimate motive is to spoil the fame of Mr. Vaikundarajan and to destroy his business and to prejudice the judiciary as well as Government against VV Mineral.  Sandhya’s Husband company delta4cast  demand some contract in News-7 Tamil which belongs to VV Mineral Group company. Since Ravishankar demand was not complied, both husband and wife spread false stories in various ways. This personal enmity also one of the reason.

Sandhya Ravisankar has been continuously placing false allegations against VV Mineral, without any proof. Already Sandhya published a false news in the Economic Times, when we send reply they themselves accept that, the facts are not verified and published clarification available in goo.gl/ZP7vdV

In the Mafia Gang, some Retired IAS, IPS officers also members including Mr.Ramanujam, Retd. DGP. Ramanujam and Sandhya Ravishankar will regularly meet in a coffee shop namely ANOKHI CAFÉ opposite to Park Plaza Hotel in the smoking zone and they prepare the criminal plan. When VV Mineral take steps to file criminal case, to avoid the same, Sandhya has filed a civil case against the company which is also pending.

Lot of documents, evidences and reply to the wild allegations made by Sandhya and other shell medias for money all are available in the following links.

www.beachminerals.org

http://vvmemp.blogspot.in/

http://vetri3337.blogspot.in/

You can find out the same.

All the reported matters on “beach Mineral mining in Tamilnadu” in your article are absolutely farcical and bereft of truth in them.  Due to business rivalry and   personal jealousy and animosity,  the former Union Minister Thiru. Dhanushkodi Adithan associated company’s (M/s.Indian Garnet Sand Company) one of the partners viz., Thiru Dhayadevadoss in collusion with the said Union Minister’s political influence  has been in the habit of spreading false  reports through all types of media.  All these reports are totally false and baseless.  The 100% verification reports of the officials of Central and State Governments in the past  will testify to the fact that the reports being circulated through the media are farce and nothing but false.  In so far as beach sand mineral concessions are concerned, clearances from as many as 10 various departments of both Central and State Governments have to be necessarily obtained as per the mandates of the “statutory rules” without which no mining leases for beach mineral sand can be obtained and operated.

           All  the allegations levelled against M/s.V.V. Mineral were all examined in detail  by  various authorities then and there and all the report copies were obtained under RTI and posted in our website www.beachmineral.org .

           In fact, in Tamilnadu except Govt., of India Company, Indian Rare Earths Limited (IREL) , all the private beach mineral mining lessees has obtained Coastal Regulation Zone (CRZ) Clearance from Govt., of India and other Govt., agencies.

            For your information during 2004, Tsunami in Tamilnadu, except private mining lease area, Govt., company mining lease areas are affected. Particularly more than 400 people died in a Govt., Company mining lease area village Colachel of Kanyakumari District, as, their operation is without getting CRZ clearance.

            Thanks to National Green Tribunal (NGT), which stayed the operations of all the beach mineral mining lessees without CRZ Clearance.

            In your article, you have mentioned that lot of quantity have been illegally mined and transported. In fact there is no need for this. All over Tamilnadu total 61 beach mineral mining leases granted to private companies. Out of which five mining lease belongs to Mr. Dhanuskodi Adithan Ex.Congress Central Minister Group were determined by Government for illegal mining of 3.9 million M.Tons. You can see the same from www.beachminerals.org.

            You have mentioned that, export is made after the stoppage of mining operation. Is there any restriction to export the existing royalty suffered minerals available with the lessees and reflected in the stock register prior to the stoppage?

            In India already satellite Remote Sensing facilities are established by Govt., of India, Ministry of Mines. It will find out the illegal mining and send report to the State Government. So there is no possibility for illegal mining.

            Therefore, your report against  beach sand mining in Tamilnadu may be collected from some Indian Medias who are dancing according to our competitors tune. A section of Medias are here to write against Tamilnadu private mining lessees for which they have get remuneration. If you go through our association website www.beachminerals.org   you can find out lot of information about the motive and nexus behind this false news spread against our members.

 One of our member VV Mineral have filed two criminal cases against Sandhya Ravi Shankar for misreporting the facts, and it is still pending.  She also filed one civil case against VV Mineral, which is also still pending in the City civil court, Chennai.

Everybody knows that the work allotted to Sandhya Ravishankar is to make negative and false stories against Tamilnadu beach mineral industries particularly VV group companies and thereby prejudice the judiciary. Whenever there is a hearing in the High court,  she will aptly publish a false story just to prejudice the judges and create undue influence on the judges. This is what Sandhya are paid for and that is exactly what she has done so far.

Her husband also creating the fake stories and hand over the same to Malayalam media which are close to her husband. We believe that they get remuneration for this stories from  overseas competitors also.

Since the pending case will be listed for hearing in the  High Court very near, she and her husband and other gang members make this para reflect on your article.

            So Please go through the above said links and find out the real fact and motive about this people who are writing for money and  publish our objection in your website.

Regards

N.Pauldurai @ Perumal

President

Authorization given to Indian Bureau of Mines officials under the New MCDR, 2017

MOM Gazettee reg IBM officials power delegation

கதிர்வீச்சு அனைவரும் தெரிய வேண்டிய உண்மைகள்

radiation – our permanent friend broucher

Within 5 years VV Mineral exceeds, Central Govt., Company IRE Ltd in Ilmenite production

Indian Rare Earths Ltd, Manavalakurichi, Tamilnadu  a Central Govt., company was in the mineral sand field from 1965.  Private parties are permitted to enter in Ilmenite production only during 1998. Accordingly our member company VV Mineral get permission and commence Ilmenite production from 2001. In 2005, IRE Ltd, Manavalakurichi produce 90,000 M.Ton of Ilmenite. Whereas, VV Mineral produce 2.5 Lakhs M.Ton of Ilmenite. In total world production, the Govt., company production is less than 1%, whereas, VV Mineral world production is 2.5%. It is pride not only to our Association. But to our State and Central Government also.

International Mineral Magazine TZMI mentioned the facts in its report in the name of “The Titanium Industry in India” which is given below.

Titanium industry in India – TZMI report 2005

 

IDCOL-IREL forms joint venture for beach sand mining in Odisha

IDCOL-IREL forms joint venture for beach sand mining in Odisha

The state run Industrial Development Corporation of Odisha Limited (IDCOL) on Wednesday signed a joint venture agreement with Indian Rare Earth Ltd (IREL) for implementation of Rs 450 crore beach sand mining project.

The state run Industrial Development Corporation of Odisha Limited (IDCOL) on Wednesday signed a joint venture agreement with Indian Rare Earth Ltd (IREL) for implementation of Rs 450 crore beach sand mining project.

The joint venture company with 49 percent share of IDCOL and 51 percent equity of IREL, will be operational in the name of IREL-IDCOL Limited. It will apply for the fresh lease of beach sand and to explore and mine the same, said Odisha’s Industries secretary Sanjeev Chopra.

He said the joint venture company would provide employment to about 400 people. As per the pre-feasibility report, development and construction period is about 24 months and pay-back period is about five years. It will also open an area for new downstream units using the product of the project, Chopra said.

IDCOL had earlier signed an MoU with IREL in 2015 regarding the formation of this JV Company.

 The joint venture company will apply for lease of beach sand from Gopalpur in Ganjam district to Brahmagiri area in Puri district to explore and mine the same. A mineral separation plant will be set up with an estimated project cost of 450 crore.

Its construction period is about 24 months and pay-back period is about 5 years. It will create employment opportunity for 400 people in different categories.

Stating that Odisha has a large reserve of beach sand minerals in its coastal stretches, Chopra said ilmentite is the largest constituent of the deposit and most of them remain untapped in the state.

According to 2011 report of the Ministry of Mines, Odisha has the third largest deposit of ilmenite in the country. Andhra Pradesh has the biggest deposit followed by Kerala and Tamil Nadu at the second spot. In Odisha major deposit has been identified near Chhatrapur in Ganjam district and Brahmagiri in Puri district.

Though India has 18 percent ilmenite deposit globally, production of it has been poor, ilmenite production is the highest in Tamil Nadu followed by Odisha.

Earlier, IDCOL had applied for the mining licence (ML) and prospecting licence (PL) to the Government of Odisha for beach sand mining over an area of 5995.198 hectare in different villages along Ganjam coast.

The IREL, which has been operating mining separation units at Kerala, Tamil Nadu and Odisha, had evinced interest to form a JV with the IDCOL for development of Beach Sand Mining.

தவறான உத்தரவு பிறப்பித்த முந்தைய மாவட்ட ஆட்சியரை தண்டிக்காமல் பாதிக்கப்பட்ட நிர்வாகத்தை தண்டிப்பது என்ன வகையில் நியாயம்!!!