5 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் சுரங்க தொழிலுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க பிரதமருக்கு FIMI கடிதம்.

Beach Minerals

Nov 18 2019

மனித குல வளர்ச்சிக்கு சுரங்கங்கள் இன்றி அமையாதது மட்டும் அல்ல. வேலைவாய்ப்பிற்கும் சுரங்கங்கள் இன்றி அமையாதது. சுமார் 5 கோடி வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க கூடிய சுரங்க தொழில் தற்போது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பை கொடுக்கிறது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss on our latest updates

SIGN UP TODAY

[contact-form-7 id="170" title="Subscribe"]