தாது வளம் அதிகம் உள்ள இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் கொடுமை

Beach Minerals

Oct 05 2019

இந்தியாவில் சுமார் 95 வகையான தாதுக்கள் கிடைக்கின்றன. உலக தாதுமணல் இருப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியாவில் உள்ளது. இவற்றை சரியாக பயன்படுத்தினால் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைவதோடு வேலையில்லா திண்டாட்டமும் நீங்கும். ஆனால் அரசின் தவறான கொள்கை முடிவுகளினால் தற்போது இந்தியா தாது மணலில் உற்பத்தியாக்கும் ரேர் எர்த் மற்றும் மின்சார உற்பத்திக்கு தேவையான நிலக்கரி ஆகியவற்றை ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது.
********************

Australia looks to export lithium, rare earth and coal to India

He said there is a strong market for lithium in India given the government’s ambitious plans for electric vehicles.

Coal

The new Australian government is looking to expand its trade ties with India in areas other than from thermal coal, where it is confident that the demand will remain robust.

The country is looking to export for electric vehicles, rare earth for high-tech renewable component, and high-quality coal, said Matthew Canavan, the Australian minister for natural resources.

“India and Australia have a strong relationship on the coal side. There could be more direct investments in other directions such as minerals and agri products,” Canavan said in a media roundtable during his visit to New Delhi.

He said there is a strong market for in India given the government’s ambitious plans for electric vehicles.

Australia is also hopeful that coal demand — especially for high-grade Australian coal — in Southeast Asia will remain steady.

Adani Enterprises’ Carmichael coal mining and rail project recently received all necessary approvals. The new Australian government is aggressively in support of the project, unlike the previous one. “It was a lengthy process for the project to get all approvals. It was a learning experience for the government as well. We are open for investment,” he said.

Canavan met Piyush Goyal, minister for commerce and railways, and Dharmendra Pradhan, minister of petroleum and natural gas and steel, during his visit.

Pradhan said India is already an importer of LNG from Australia. “Indian consumer is price sensitive, and therefore, affordability of LNG imports from Australia will be an important factor in enhancing cooperation in this area,” he said.

Source : https://www.business-standard.com/article/economy-policy/australia-looks-to-export-lithium-rare-earth-and-coal-to-india-119082901502_1.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss on our latest updates

SIGN UP TODAY

[contact-form-7 id="170" title="Subscribe"]