தவறான உத்தரவு பிறப்பித்த முந்தைய மாவட்ட ஆட்சியரை தண்டிக்காமல் பாதிக்கப்பட்ட நிர்வாகத்தை தண்டிப்பது என்ன வகையில் நியாயம்!!!

Beach Minerals

Nov 18 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss on our latest updates

SIGN UP TODAY

[contact-form-7 id="170" title="Subscribe"]